NAUCZYCIELE

GRONO PEDAGOGICZNE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

dyrektor szkoły: mgr Bernadeta Cuber


Nauczanie zintegrowane:

mgr Małgorzata Kłobuch (wychowawczyni klasy I)

mgr Małgorzata Wollna (wychowawczyni klasy II)

mgr Iwona Pierchała (wychowawczyni klasy III)

język polski: mgr Ewelina Lukas (wychowawczyni klasy VI) 

historia: mgr Bernadeta Cuber, mgr Patrycja Tomiczek

wiedza o społeczeństwie: mgr Patrycja Tomiczek

muzyka: mgr Karina Żyrek

język angielski: mgr Anna Tesarczyk (wychowawczyni klasy VII)

matematyka: mgr Iwona Wrazidło (wychowawczyni klasy IV)

informatyka: mgr Łukasz Wojaczek, mgr Iwona Wrazidło

plastyka: mgr Monika Świstek
technika: mgr Krzysztof Sikora

religia: mgr Jolanta Tatura, ksiądz Edward Fórmanowski

wychowanie fizyczne: mgr Marta Szewczyk (wychowawczyni klasy VIII) 

geografia: mgr Stanisława Gryt 

biologia: mgr Ewa Stukator

chemia: mgr Beata Sikora 

język niemiecki: mgr Iwona Keler

fizyka: mgr Krystian Tkocz

wychowanie do życia w rodzinie: mgr Stanisława Gryt 

edukacja dla bezpieczeństwa: mgr Marta Szewczyk

pedagog szkolny: mgr Magdalena Tracz

nauczyciele wspomagający: mgr Karolina Jenderko, mgr Adrianna Wojaczek, mgr Krzysztof Sikora

bibliotekarz: inż. Anna Maciaszek 

oddział przedszkolny:
mgr Małgorzata Koczy 
mgr Stefania Krasek 
Urszula Wyleżych 
mgr Jolanta Tatura (katecheza)

mgr Ewa Stukator (język angielski)