NAUCZYCIELE

GRONO PEDAGOGICZNE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

dyrektor szkoły: mgr Bernadeta Cuber


Nauczanie zintegrowane:

mgr Iwona Pierchała (wychowawczyni klasy I)

mgr Małgorzata Kłobuch (wychowawczyni klasy II)

mgr Małgorzata Wollna (wychowawczyni klasy III)

język polski: mgr Ewelina Lukas (wychowawczyni klasy VII) 

historia: mgr Bernadeta Cuber, mgr Patrycja Tomiczek

wiedza o społeczeństwie: mgr Patrycja Tomiczek

muzyka: mgr Karina Żyrek

język angielski: mgr Anna Tesarczyk (wychowawczyni klasy VIII)

matematyka: mgr Iwona Wrazidło (wychowawczyni klasy V)

informatyka: mgr Krzysztof Sikora

plastyka: mgr Krzysztof Sikora
technika: mgr Krzysztof Sikora

religia: ksiądz Joachim Ledwoń, ksiądz Edward Fórmanowski

wychowanie fizyczne: mgr Mariusz Ogonowski 

geografia: mgr Stanisława Gryt 

biologia: mgr Ewa Stukator

chemia: mgr Krzysztof Sikora

język niemiecki: mgr Iwona Keler

fizyka: mgr Aleksanda Musioł

wychowanie do życia w rodzinie: mgr Justyna Klimek

edukacja dla bezpieczeństwa: mgr Gabriela Mazurek-Piejak

doradztwo zawodowe: mgr Sabina Lewicka

pedagog szkolny: mgr Magdalena Tracz (wychowawczyni klasy IV)

nauczyciele wspomagający: Gabriella Cekalla, Justyna Matuszek, Patrycja Mielimonka

bibliotekarz: inż. Anna Maciaszek 

oddział przedszkolny:
mgr Małgorzata Koczy 
mgr Stefania Krasek 
Urszula Wyleżych 
ksiądz Edward Fórmanowski

mgr Ewa Stukator (język angielski)