11212212121212

III MIEJSCE MATYLDY BOBER W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE JĘZYKOWO-PLASTYCZNYM „MY TOWN”

25 lutego br. rozstrzygnięto konkurs zorganizowany przez Instytut
Filologii Angielskiej (z ramienia Wydziału Nauk Humanistycznych
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)  oraz Szkołę
Podstawową nr 25 w Lublinie. Zadaniem uczestników konkursu było
przygotowanie w formie pisemnej i graficznej albumu o swoim mieści,
czy miejscowości. Wśród celów konkursu znalazło się motywowanie
uczniów do poszerzenia znajomości języka angielskiego, pogłębienie
wiedzy o swoim mieście i regionie, rozwijanie zdolności plastycznych
oraz kreatywności, a także popularyzowanie osiągnięć uczniów.

Głównymi kryteriami oceny były: treść i poprawność językowa, szata graficzna i oryginalność. W konkursie wzięły udział 72 szkoły: z Polski i państw europejskich. Nasza szkoła wysłała trzy prace. Dwie z nich – albumy
Emilii Kostelnik z klasy VIII i Matyldy Bober z klasy IV – dotyczyły
Rybnika, trzecia – praca Emilii Kustoś z klasy VI – poświęcona była
miastu Racibórz.
Najmłodsza z naszych uczennic – Matylda Bober za swój album została laureatką III miejsca. Otrzymała już dyplom oraz nagrody rzeczowe. Gratulujemy!

Udostępnij post

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email
Share on facebook
Facebook

Inne wiadomości:

Newsletter

Wpisz maila jak chcesz otrzymywać aktualne wiadomości

Gallery

Inne wiadomości

Font size
Colors