11212212121212

ZARZĄDZENIE NR w.0059.33.20l9 WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku i zgłoszenia o przyjęcie do przedszkoli i oddziałów Przedszkolnych oraz szkół podstawowych, dla których Gmina Lyski jest organem Prowadzącym

Udostępnij post

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email
Font size
Colors