11212212121212

Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów

Wymagania edukacyjne ze wszystkich przedmiotów dla poszczególnych klas – rok szkolny 22023/2024

Wymagania edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej (klasy I -III)

 

Język angielski – wymagania dla klas I-III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I-III

4 września 2023 roku

Kl. I

Rok szkolny 2023/2024

Podręczniki: „Kids can”

Autorzy książki ucznia Donna Shaw, Mark Ormerod, Anna Parr-Modrzejewska, Ewa Piotrowska

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS I

Klasa I

Edukacja wczesnoszkolna

 

Religia

1_kl_sp_przedmiotowy_system_oceniania (3)

Język angielski

1692189589_Kids_Can_1_kryteria_oceniania (1)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS II-II

4 września 2023 roku

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS II

 

Klasa II

Edukacja wczesnoszkolna

Wymagania_edukacyjne_klasa_II

Religia

2_kl_sp_przedmiotowy_system_oceniania (1)

 

Język angielski

super-heroes-2-kryteria-oceniania-1 (1)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS II

Klasa III

Nauczanie wczesnoszkolne

Wymagania edukacyjne (1)

Język angielski

super-heroes-3-kryteria-oceniania

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS II

Religia

3_kl_sp_przedmiotowy_system_oceniania

Klasa IV-VII

Język angielski

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VII

Rok szkolny 2023/2024

 

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VII

 

Język angielski

ko_starland_1_kl.4 (1)

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VII

Rok szkolny 2023/2024

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VII

Dostosowanie wymagań dla ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego w klasach IV

Matematyka 

wymagania-na-poszczegolne-oceny-z-matematyki-w-klasie-iv nowe

Przyroda

wymagania edykacyjne biologia i przyroda

Informatyka

TB_SP_wymagania_inf_4 (2)

Religia

5_kl_sp_przedmiotowy_system_oceniania

Wychowanie fizyczne

wymagania i ocenianie wychowanie fizyczne 2023-2024

Przyroda

plan-wynikowy-tajemnice-przyrody-2020 (1) (2) (2)

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na  ocenę dopuszczającą. Wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu. Nie uzupełnia ćwiczeń na bieżąco. Nie odrabia zadań domowych. Nie wykazuje chęci do zdobywania wiedzy z przyrody.

Historia
Plastyka 
Matematyka 
Technika
Muzyka 

Klasa V

Język polski

5 klasa szczegolowe wymagania i kryteria oceniania

zasady oceniania na języku polskim

Historia

wymagania-na-poszczegolne-oceny-kl-5-wczoraj-i-dzi (2)

Matematyka

wymagania-na-poszczegolne-oceny-opracowane-na-podstawie-kl-v-doc

Język angielski

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VII

Dostosowanie wymagań dla ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego w klasach IV-VII

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego w klasach IV

 

ko_starland_2_kl.5 (1) (1)

Biologia 

wymagania edykacyjne biologia i przyroda

Religia

Kryteria oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Wychowanie fizyczne

wymagania i ocenianie wychowanie fizyczne 2023-2024

 

Muzyka 

Wymagania edukacyjne z przedmiotu muzyka

Plastyka 

System oceniania z Plastyki dla klas IV,V, VII (2)

Technika 

przedmiotowy-system-oceniania- Technika klasy IV – VI (1)

Informatyka

TB_SP_wymagania_inf_5 (1)

Geografia 

wymagania edukacyjne klasa 5

Klasa VI

Język polski

6 klasa szczegółowe wymagania i kryteria oceniania

zasady oceniania na języku polskim

Matematyka 

wymagania-na-poszczegolne-oceny-z-matematyki-w-klasie-vi

Biologia 

wymagania edykacyjne biologia i przyroda

Plastyka 

System oceniania z Plastyki dla klas IV,V, VII (2)

Technika 

przedmiotowy-system-oceniania- Technika klasy IV – VI (1)

Informatyka 

TB_SP_wymagania_inf_6 (1)

Muzyka 

Wymagania edukacyjne z przedmiotu muzyka

wymagania edukacyjne klasa 6

Historia

wymagania-na-oceny-kl-6

Geografia

wymagania-edukacyjne-z-geografii-dla-klasy-6 (1)

Język angielski

ko_starland_3_kl.6 (2)

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VII

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego w klasach IV-VII

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego w klasach IV

Klasa VII

Język polski

7 klasa szczegółowe wymagania i kryteria oceniania

zasady oceniania na języku polskim

 

Historia

wymagania-na-oceny-kl-7-nowa-edycja (1)

Matematyka

matematyka-wymagania-na-poszczegolne-oceny-w-klasie-7-2

Muzyka

Wymagania edukacyjne z przedmiotu muzyka

Język angielski

ko_smart_time_1_kl_7 (1) (1)

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VII

Rok szkolny 2023/2024

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VII

Dostosowanie wymagań dla ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego w klasach IV-VII

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych z języka angielskiego w klasach IV

Wychowanie fizyczne

wymagania i ocenianie wychowanie fizyczne 2023-2024

Biologia

 

Fizyka

wymagania kl. 7 23_24

Chemia

Wymagania-edukacyjne-z-chemii-P-VII (2)

Język niemiecki

 

Informatyka 

TB_SP_wymagania_inf_7 (3)

Geografia 

 

Religia 

Plastyka

System oceniania z Plastyki dla klas IV,V, VII (2)

Zasady oceniania uczniów na lekcjach historii

ZASADY OCENIANIA HISTORIA

Udostępnij post

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email
Share on facebook
Facebook

Inne wiadomości:

Newsletter

Wpisz maila jak chcesz otrzymywać aktualne wiadomości

Gallery

Font size
Colors