Dzień Nauki Polskiej

19 lutego obchodzimy Dzień Nauki Polskiej.

Dzień Nauki Polskiej - minister zapowiada kolejne zmiany

Logo: źródło internetowe

 

Ustanowienie tego święta miało na celu  upamiętnienie dokonań polskich naukowców. Wybór daty nie był przypadkowy –  tego dnia  urodził się Mikołaj Kopernik. 

Dzień Nauki Polskiej ma stanowić inspirację do pójścia w ślady polskich badaczy i wzmocnienia zainteresowania nauką.

Święto wprowadzono ustawą z dnia 9 stycznia 2020 r.  Do grona najwybitniejszych Polaków poza Kopernikiem należą: Maria Skłodowska-Curie, Jan Heweliusz, Ignacy Łukasiewicza, Zygmunt Wróblewski, Stefan Banach, Karol Olszewski i Jan Czochralski.