11212212121212

Rekrutacja do przedszkola 2021/2022

           Rekrutacja do  przedszkola 2021/2022 
Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola:
Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola lub zgłoszenie dziecka do odbycia obowiązkowego przygotowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy składać w okresie : 01 – 25.03.2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola oraz zgłoszeń dziecka do odbycia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 02.04.2021 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych do 06.04.2021 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
do 15.04.2021 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 19.04.2021 r.
Wnioski o przyjęcie oraz dokumenty zgłoszenia dziecka do odbycia obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym w Pstrążnej  można pobrać ze strony internetowej , w przedszkolu bądź sekretariacie szkoły
Rodziców Kandydatów proszę o zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą rekrutacji zamieszczoną na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pstrążnej  w zakładce : Przedszkole   Wypełnione dokumenty prosimy składać w przedszkolu lub sekretariacie szkoły w godzinach pracy

Udostępnij post

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email
Share on facebook
Facebook

Inne wiadomości:

Newsletter

Wpisz maila jak chcesz otrzymywać aktualne wiadomości

Gallery

Inne wiadomości

Font size
Colors