11212212121212

Informacja dla rodziców dzieci szkolnych korzystających z obiadów w stołówce szkolnej

              Informujemy, że obiady dla dzieci szkolnych będą wydawane od dnia 15 marca 2021 (tj. poniedziałek)  tylko dla tych chętnych dzieci, których rodzice wyrazili na to zgodę.

Wychowawcy zwrócą się w tej sprawie do rodziców przez e-dziennik.

Obiady wydawane będą o godz. 12.15   (przerwa międzylekcyjna ) na stołówce przedszkolnej.

Odpłatność za obiady należy uiścić do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego na następujące konto :

Gminny Zespół Placówek Oświatowych w Lyskach – ZSP Pstrążna,

ul. Dworcowa 1a, 44-295 Lyski

nr : 17 8455 0000 2001 0032 3301 0010  ,           Cena 1 obiadu wynosi :  6,50 zł

Treść wpisu :

Imię i nazwisko dziecka ……………….……, Opłata za obiady SP…………zł,   za miesiąc……..….

W razie nieobecności dziecka w szkole należy zgłosić ten fakt do kuchni przedszkolnej do godz. 8.30 danego dnia pod nr tel:  32 4300302

Odpłatność za miesiąc =  6,50 zł x ilość dni roboczych w danym miesiącu

                                                                                                sekretarz szkoły

Udostępnij post

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email
Share on facebook
Facebook

Inne wiadomości:

Newsletter

Wpisz maila jak chcesz otrzymywać aktualne wiadomości

Gallery

Font size
Colors