11212212121212

Ogólnopolski Dzień Praw Zwierząt

„Wielkość i postęp moralny narodu można ocenić na podstawie sposobu, w jaki traktuje on zwierzęta.” (Mahatma Gandhi)

„Serce człowieka można poznać po tym, jak traktuje zwierzęta.” (Immanuel Kant)

22 maja obchodzimy Dzień Praw Zwierząt. W 1997 roku Sejm RP uchwalił Ustawę o ochronie zwierząt. Artykuł 1, ust. 1 tej ustawy mówi, że:
„zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”.
Ustawa ta była pierwszym aktem prawnym w Polsce, który regulował postępowanie człowieka ze zwierzętami domowymi, gospodarskimi, wykorzystywanymi do celów rozrywkowych, do badań laboratoryjnych, utrzymywanymi w ogrodach zoologicznych oraz żyjącymi na wolności. Przyjęcie ustawy poprzedziła największa w Polsce kampania na rzecz praw zwierząt. Pod rezolucją w sprawie przyjęcia aktu z 1997r. Klub Gaja zebrał 600 tys. podpisów.
W roku 2011 ustawa została znowelizowana. Zmiany dotyczyły zwiększenia kar za okrutne obchodzenie się ze zwierzętami oraz zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób zadający im ból i znacznie ograniczający ruchy dłużej niż 12 godzin w ciągu całego dnia.

Wśród świętych, największym proparatorem szacunku i miłości do naszych „braci mniejszych” był św. Franciszek z Asyżu. Jego postawa jest warta naśladowania!


Udostępnij post

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email
Share on facebook
Facebook

Inne wiadomości:

Newsletter

Wpisz maila jak chcesz otrzymywać aktualne wiadomości

Gallery

Font size
Colors