11212212121212

„Smak życia, czyli debata o dopalaczach”

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo młodzieży, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Śląski Kurator Oświaty zaproponowali kompleksowe działania profilaktyczne poprzez wprowadzenie w całym województwie programu profilaktyki uniwersalnej dla szkół pod nazwą: „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”, autorstwa doktora Krzysztofa Wojcieszka.

Nasi ósmoklasiści też uczestniczą w tym programie.

Program „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” został przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Jego celem jest dostarczenie młodym ludziom podstawowych informacji na temat „dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania, a w konsekwencji zwiększenia ostrożności i zmniejszenia otwartości na kontakty z tymi produktami. 

Jest to program profilaktyki uniwersalnej, bazujący na metodach aktywizujących, takich jak warsztaty, akcje informacyjno-edukacyjne, eventy, happeningi, wystawy czy konkursy. W ramach projektu nasi uczniowie na lekcjach wychowawczych obejrzeli filmiki dotyczące przeciwdziałania narkomanii, otrzymali wykazy numerów telefonów na wypadek zetknięcia się z dopalaczami, poznali też skład chemiczny niektórych dopalaczy. Przeprowadzono wśród nich ankietę sprawdzającą stopień zaznajomienia z tematem. Przygotowano także gazetkę tematyczną w klasie. Zorganizowano antydopalaczowy happening. Rodzice ósmoklasistów otrzymali ulotki wyjaśniające problem i przybliżające rodzaje dopalaczy. Zostali też oni poinformowani jak rozpoznać problem narkotykowy u swoich pociech. Rodzice zostali także poinstruowani, gdzie szukać pomocy na wypadek kontaktu dziecka z dopalaczami. 

Udostępnij post

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email
Share on facebook
Facebook

Inne wiadomości:

Newsletter

Wpisz maila jak chcesz otrzymywać aktualne wiadomości

Gallery

Font size
Colors